Archief casuistiek

 • Beroepsgebonden Slechthorendheid 2018

  Het aantal meldingen van gehoorschade is fors afgenomen sinds de gevallen van gehoorschade in de bouwnijverheid niet meer systematisch worden verzameld. Politiepersoneel is in 2017 oververtegenwoordigd in het aantal meldingen van gehoorschade. De wijze van opsporing van gehoorschade is verschillend.

 • Vergoeding gehoortoestellen bij lawaaischade

  “Regelmatig krijg ik verwijzingen van de politiebedrijfsartsen om 'onbevooroordeeld, onafhankelijk en wetenschappelijk verantwoord' een oordeel en advies te geven over opgetreden gehoorverlies met altijd de vraag of de mensen in hun eigen werk nog verantwoord door kunnen werken. Dus U kunt zeker een beroep op ons doen”.

 • Beroepsgebonden Slecthorendheid 2016

  De belangrijkste gemelde gehooraandoeningen, gehoorverlies en tinnitus (oorsuizen), zijn het gevolg van blootstelling aan te veel beroepsgebonden lawaai. Zoals elk jaar overheersen de meldingen uit de bouwsector. Opvallend is het aantal meldingen van tinnitus bij de politie. Lees verder..

 • Herrie in het zwembad

  Wie zoekt die vindt. Uit geluidsmetingen is bekend dat in binnenzwembaden hoge geluidsniveaus worden bereikt, bijvoorbeeld 97-102 dB (A) bij het populaire discozwemmen. Er zijn echter geen gegevens bekend van de omvang van lawaaischade bij zwembadpersoneel.

 • Levend lawaai

  Zwembadpersoneel wordt dagelijks blootgesteld aan veel lawaai. Er blijken echter talrijke praktische manieren te zijn om de blootstelling tot aanvaardbare niveaus te reduceren. Vaak is een frisse blik het begin van een oplossing.

 • Het verstaan van spraak in rumoer

  Bij het verstaan van spraak in rumoer (zwembaden !) blijken twee domeinen van verwerking een relevante rol te spelen, namelijk de temporele resolutie van het gehoor en cognitieve vaardigheden van het brein.

   

   

 • Casuïstiek in de tandartsenpraktijk

  Is blootstelling aan geluidproducerende apparatuur in de tandartsenpraktijk schadelijk voor het gehoor?

  Antwoord van B. Sorgdrager, klinisch arbeidsgeneeskundige, poli Gehoor & Arbeid,  Nederlands Centrum voor Beroepsziekten, Coronel Instituut, AMC, Amsterdam.
   

 • Tinnitus als stoorzender

  Een 45 jarige begeleiderster van een zorgvoorziening voor verstandelijk gehandicapten meldt zich op het spreekuur van de bedrijfsarts met ondraaglijke klachten van oorsuizen (tinnitus). Er is een duidelijke relatie met het werk. In een periode van vakantie heeft ze weliswaar oorsuizen, maar daar is prima mee te leven.