Publicaties

Staatsblad 56 blootstelling aan lawaai (2006)

 

Verbeek JH, Kateman E, Morata TC, Dreschler W, Sorgdrager B.
Interventions to prevent occupational noise induced hearing loss.
Cochrane Database Syst Rev. 2009 Jul 8;(3):CD006396.

Kramer SE
Hearing impairment, work, and vocational enablement.
International Journal of Audiology 2008; 47(Suppl. 2): S124-130.

Dreschler WA, Sorgdrager B.
Preventie van lawaaischade : Nieuwe ontwikkelingen binnen een bekend thema.
Tijdschrift voor bedrijfs- en verzekeringsgeneeskunde 2008; 16(4): 164-168.

Sorgdrager B.
Risico’s van levend lawaai in het basisonderwijs.
Tijdschrift voor bedrijfs- en verzekeringsgeneeskunde 2008; 16(6): 257.

Sorgdrager B.
Berichten uit het NCvB: Tinnitus, een bijeffect van lawaaischade.
Tijdschrift voor bedrijfs- en verzekeringsgeneeskunde 2008; 16(5): 221-222.

Sorgdrager B.
Berichten uit het NCVB. Blijft slechthorendheid een veelvoorkomende beroepsziekte?
Tijdschrift voor bedrijfs- en verzekeringsgeneeskunde 2007; 15(5): 234-235.

Houben R, Sorgdrager B, Dreschler WA.
Lawaaibelasting en auditief functioneren van machinisten.
Amsterdam: Expertisecentrum Gehoor & Arbeid, 2007; Rapportnummer: G&A 07-01.
Een onderzoek in opdracht van de Nederlandse Spoorwegen.

Nauta N, Sorgdrager B.
Slechthorendheid en werk.
Huisarts en wetenschap 2007; 50(2): 72-74.
 

Jansen EJM, Neerings M, de Laat JAPM and Dreschler WA (2006).
De status van het gehoor van musici van vijf symphonieorkesten'
A(Intern rapport AMC).

Sorgdrager B, Kramer SE, Goverts ST en Dreschler WA (2006).
Auditieve eisen en functietesten.
Tijdschrift voor bedrijfs- en verzekeringsgeneeskunde 14(6): 275-277.

Kramer SE, Kapteyn TS, Houtgast T (2006).
Occupational performance: comparing normally-hearing and hearing-impaired employees using the Amsterdam Checklist for Hearing and Work.
International Journal of Audiology 45(9): 503-12.

Sorgdrager B (2005).
Levend lawaai een beroepsrisico.
Tijdschrift voor bedrijfs- en verzekeringsgeneeskunde 13(3): 82.

Sorgdrager B (2005).
Gehoorschade, een klassieke beroepsziekte.
Tijdschrift voor vergoeding personenschade (1): 16-18.

De Jager HJ, Goedegebure A (2004).
'Slechthorendheid in de algemene populatie en onder werkenden'.
Tijdschrift voor bedrijfs- en verzekeringsgeneeskunde 11(1):14-15.

Sorgdrager B, Dreschler WA (2004).
'Slechthorenden tussen wal en schip'.
Tijdschrift voor bedrijfs- en verzekeringsgeneeskunde 12(5), 134.

Dreschler WA , Boymans M, Verschuure J. (2002).
Fitting and evaluation of advanced signal processing in hearing aids.
In: Z Aud Akustik; 38(S2): 186-190.

Dreschler WA, Dijk FJ van, Kortschot HW (1998).
Slechthorendheid en duizeligheid.
Katern F2 in Handboek Arbeid en Belastbaarheid, Bohn Stafleu Van Loghum, Houten.

Dreschler WA, Dijk FJH van, Glazenburg BE, Kapteyn TS, Tange RA (eds.) (1997).
Validiteit van het gehoor.
KNO/NvA-rapport, ISBN 90-75141-38-6, 1997.

Sorgdrager B.
Kan een slechthorende zwemonderwijzer zijn werk nog blijven doen?
Tijdschrift voor bedrijfs- en verzekeringsgeneeskunde 2007; 15(6): 266-267.