Expertisecentrum

Het Expertisecentrum voor Gehoor en Arbeid is een samenwerkingsverband tussen het audiologisch centrum van het Academisch Medisch Centrum (Universiteit van Amsterdam), het Coronel Instituut (AMC/UvA) en het NCvB.

Doelstelling is het bundelen van relevante kennis, verbeteren van de samenwerking tussen de arbodiensten en de audiologische centra, deskundigheidsbevordering en het stimuleren van onderzoek en ontwikkeling van nieuwe instrumenten en preventiemogelijkheden. Bovendien heeft het expertisecentrum een zorgtaak.

Het expertisecentrum is een voorziening van de Polikliniek Mens en Arbeid (PMA). Vraagstellingen gaan over gezondheidsproblemen die te maken hebben met auditieve eisen in het werk (communicatie, veiligheid) en blootstelling aan overmatig geluid op de werkplek. Spreekuur en advies hebben multidisciplinair karakter (audioloog, psycholoog, maatschappelijk werker, logopedist, arbeidsgeneeskundig consulent).

  • Maatregelen voor aanpassen gehoortoestel en gehoorbescherming
  • Maatregelen voor aanpassen werkomstandigheden (technisch of organisatorisch)
  • Maatregelen gericht op begeleiding van de werkende