Beroepsgebonden Slechthorendheid 2019

Het aantal meldingen van beroepslechthorendheid is opnieuw gedaald, mede door het wegvallen van de beroepsziektemeldingen vanuit Stichting Arbouw. De meeste meldingen komen nu vanuit de sector overheid en openbaar bestuur (m.n. politie en defensie), maar ook uit sectoren die minder bekend staan als risicovol; zoals cultuur, sport en recreatie, zakelijke dienstverlening en onderwijs.

Herrie in het zwembad

Wie zoekt die vindt. Uit geluidsmetingen is bekend dat in binnenzwembaden hoge geluidsniveaus worden bereikt, bijvoorbeeld 97-102 dB (A) bij het populaire discozwemmen. Er zijn echter geen gegevens bekend van de omvang van lawaaischade bij zwembadpersoneel.