Beroepsslechthorendheid

Schadelijk geluid is het niveau van het geluid boven 80 dB (A). Gemiddeld betekent een blootstelling aan 80 dB (A) gedurende 8 uur per dag vijf dagen per week bij 40 dienstjaren dat er schade ontstaat. Er is een dosisresponsrelatie: een blootstellingsniveau van 83 dB (A) houdt in dat de helft van de tijdsduur nodig is om schade te veroorzaken, bij 86 dB (A) daar weer de helft van enzovoort. Gehoorschade door lawaai start meestal in het frequentiegebied tussen 3000 en 6000 Hz, daar liggen de meest gevoelige zenuwcellen.

Behalve lawaai zijn er in het werk andere risicofactoren op gehoorverlies zoals ototoxische stoffen.

Gehoorschade is aan de orde als er een gehoorverlies is van meer dan 30 dB bij 1000, 2000 of 4000 Hz.. Voor meldingscriteria als beroepsziekte: zie www.beroepsziekten.nl onder diagnostiek en vervolgens bij registratierichtlijnen B001. Amerikaanse gegevens extrapolerend naar de Nederlandse situatie levert de verwachting op dat in de beroepsleeftijd van 20-65 jaar ongeveer 30.000 mensen slechthorend zijn door hun werk (Nelson et al, 2005).