Beroepsgebonden Slechthorendheid 2018

Het aantal meldingen van gehoorschade is fors afgenomen sinds de gevallen van gehoorschade in de bouwnijverheid niet meer systematisch worden verzameld. Politiepersoneel is in 2017 oververtegenwoordigd in het aantal meldingen van gehoorschade. De wijze van opsporing van gehoorschade is verschillend.

Tinnitus wordt in bijna 94% van de meldingen via het arbeidsomstandigheden spreekuur vastgesteld; lawaaislechthorendheid voor ongeveer tweederde (67,4%) via het periodiek arbeidsgezondheidskundig onderzoek. Voor de overgrote meerderheid (92%) gaat de gemelde gehoorschade niet gepaard met arbeidsverzuim.
Omgevingsrumoer waarvoor patiënten met tinnitus overgevoelig zijn, versterkt de klachten. Als omgevingsrumoer onvoldoende is te reduceren, zijn er nog andere interventiemogelijkheden zoals individuele behandeling. Er zijn gunstige ontwikkelingen op het gebied van de beheersing van tinnitusklachten.

 Link: Beroepsziekten in cijfers 2018