Beroepsziekten in Cijfers 2022

Het aantal meldingen van beroepsgebonden gehoorschade is in 2021 beperkt gebleven tot 104. Het is niet waarschijnlijk dat dit aantal de werkelijkheid representeert. Uit de praktijk blijkt dat actieve opsporing door preventief medisch onderzoek te weinig wordt verricht. Persoonsgebonden metingen (dosimetrie) als startpunt van maatregelen zijn onderbelicht in de preventie van beroepsgebonden gehoorschade. Dit blijkt uit "Beroepsziekten in Cijfers 2022" van het Nederlands Centrum voor Beroepsziekten. Beroepsgebonden Slechthorendheid 2022.

Vanuit diverse sectoren zijn er ontwikkelingen gaande op het gebied van preventie; veiligheid. nl brengt de risicofactoren verder in kaart via het expertpanel gehoor en er loopt een onderzoeks- project naar de geluidsbelasting van vakleer- krachten bewegingsonderwijs. In de gezondheidszorg staat preventie van werkgebonden gehoorschade echter nog in de kinderschoenen. De vereniging van audicienbedrijven zoekt contact met de beroepsvereniging van bedrijfsartsen om samen te werken bij de preventie van gehoorschade.

Beroepsziekten in Cijfers 2022 is opgesteld door het Nederlands Centrum voor Beroepsziekten (NCvB) / Public and Occupational Health, Amsterdam UMC. Het doel is een overzicht te geven van het vóórkomen van beroepsziekten in Nederland in 2021 en de verdeling hiervan binnen sectoren en beroepen. In 2021 verrichtten 750 bedrijfsartsen in totaal 4.520 meldingen van beroepsziekten aan de Nationale Registratie. De meeste beroepsziekten werden vastgesteld tijdens de verzuimbegeleiding (81% van de meldingen) gevolgd door het arbeidsgezondheidskundig spreekuur (13%) en preventief medisch onderzoek (5%).