Privacy policy

Persoonsgegevens die via deze site worden verzameld, gebruikt het kenniscentrum voor Gehoor en Arbeid alleen voor het doel waarmee u ze heeft achtergelaten. Daarmee voldoet de kenniscentrum voor Gehoor en Arbeidaan de privacywetgeving.

Hoe gaat het kenniscentrum voor Gehoor en Arbeidom met uw persoonsgegevens?

Het kenniscentrum voor Gehoor en Arbeid gebruikt uw persoonsgegevens enkel voor het doel waarvoor u ze heeft achtergelaten. Persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is voor het doel waarvoor de gegevens zijn verzameld. Voor alle verwerkingen van persoonsgegevens geldt dat alleen die gegevens worden gebruikt die u zelf actief heeft achtergelaten.

Wat is de Wet bescherming persoonsgegevens?

De Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) helpt de privacy van burgers te beschermen. De Wbp is onder andere van toepassing op gegevens die verwerkt worden via websites van het kenniscentrum voor Gehoor en Arbeid.  Het College bescherming persoonsgegevens is toezichthouder op de Wet bescherming persoonsgegevens. Bekijk of download de Wet bescherming persoonsgegevens op Overheid.nl.

Wat zijn persoonsgegevens?

Een persoonsgegeven is informatie die herleidbaar is tot een persoon. Voorbeeld van een persoonsgegeven is een naam of een huisadres, maar ook e-mailadressen kunnen persoonsgegevens zijn.

Voor klachten, opmerkingen of bij signalering van content die inbreuk maakt op wettelijke bepalingen of inbreuk maakt op rechten van derden, kunt u mailen naar mensenarbeid@amc.nl .

Belang e-mailadres
Omdat het kenniscentrum voor Gehoor en Arbeid zoveel mogelijk gebruik wil maken van internet als medium is het van belang uw e-mailadres in te vullen. Het door u opgegeven e-mailadres zal gebruikt worden voor alle correspondentie van het kenniscentrum voor Gehoor en Arbeid, onder andere:

  • Terugkoppeling van uw verwijzingen
  • Communicatie

Cookie verklaring

Wij maken gebruik van "cookies" om de functionaliteit van onze website te verbeteren. Zonder cookies is het niet mogelijk voor u om gebruik te maken van al onze diensten. Cookies zijn kleine tekstbestanden die op uw computer worden geplaatst door het bezoeken van websites zoals gehoorenarbeid.nl. U kunt zelf cookies uitschakelen via uw browser instellingen (zie verderop). Onderstaand volgt een overzicht van de cookies die wij gebruiken

Google Analytics
Via onze website worden cookies opgeslagen door het Amerikaans bedrijf Google Inc., als onderdeel van de " Analyse " diensten. Deze cookies worden gebruikt om informatie te verkrijgen over het soort bezoekers van onze website. Anoniem verzamelen we het aantal bezoekers, op welke wijze men op de website is gekomen en welke pagina’s bezocht zijn. Voor meer informatie over google kunt u terecht op: www.google.com/intl/nl/policies/privacy

Beheersing van cookies
gehoorenarbeid.nl respecteert de privacy van de bezoekers. U kunt ervoor kiezen om alle cookies te weigeren of specifieke cookies.  Daarmee accepteert u tevens dat u niet gebruikt kunt maken van alle functies van mensenarbeid.nl

Hieronder vindt u gedetailleerde instructies voor het beheren van cookies die de  meest populaire browsers gebruikt om onze site te bezoeken.  Mocht u gebruik maken van een andere browser, raadpleeg dan svp de helpfunctie hiervan.

Internet Explorer (6.x +)

  • Kies Extra> Internet-opties.
  • Kies het tabblad "Privacy".
  • Verplaats de schuifschakelaar om de gewenste privacy niveau te selecteren.
  • Kies de Sites en Advanced knoppen om uw privacy voorkeuren verder aan te passen.

Mozilla Firefox

  • Kies Extra> Opties.
  • Kies het pictogram 'Privacy'.
  • Naast de tekst "Firefox" kies "Aangepaste instellingen gebruiken voor geschiedenis" uit het dropdown.
  • Pas de selectievakjes met betrekking tot cookies om uw voorkeuren aan te passen. Kies de knop Uitzonderingen op specifieke websites die u wilt toestaan of blokkeren, ongeacht van uw andere instellingen.

Google Chrome