Protocollen en richtlijnen

In opdracht van het ministerie van Sociale zaken en Werkgelegenheid is een multidisciplinaire richtlijn ontwikkeld. Het project is geleid door de Nederlandse Vereniging voor Arbeids- en Bedrijfsgeneeskunde. De richtlijn Preventie Beroepsslechthorendheid kunt u hier downloaden. Hier vindt u ook het achtergronddocument en een samenvatting.

De richtlijn 'effectieve gehoorbescherming' is gebaseerd op de meest recente wetenschappelijke inzichten en Europse wet- en regelgeving, zie onder Arbobesluit. Het vermoeden van beroepsgebonden gehoorschade kan worden getoetst aan de registratierichtlijn. Optimale zorg voor de slechthorende vraagt een goede samenwerking tussen bijvoorbeeld bedrijfsartsen en audiologen. Een protocol is ontwikkeld om die samenwerking vorm te geven.