Publicaties

Staatsblad 56 blootstelling aan lawaai (2006)

Guidelines for hearing loss and tinnitus

Sorgdrager B, Tinnitus: een te voorkomen beroepsziekte bij politiepersoneel? TBV 2018; 26(3): 148-150

Sheikh Rashid M, The evaluation of internet-based speech-in-noise tests for noise-induced hearing loss screening. Dissertatie. Universiteit van Amsterdam 2018

Tikka C, Verbeek JH, Kateman E, Morata TC, Dreschler WA, Ferrite S, Interventions to prevent hearing loss caused by noise at work. Cochrane Database of Systematic Reviews 2017, Issue 7. Art. No.: CD006396. DOI: 10.1002/14651858.CD006396.pub4

Sorgdrager B. Vroege interventie bij lawaaischade? TBV 2016; 24 (7) 344-345

Sorgdrager B, Slechthorendheid: over lawaaischade en functioneringsproblemen in het

Werk Bijblijven (2016) 32:618–627, DOI 10.1007/s12414-016-0189-3

Sorgdrager B, Tinnitus en ‘levend lawaai’. TBV 2015; 23 (3): 143-144

Sorgdrager B, Laat J de, Muziek als risicofactor voor gehoorschade. TBV 2014; 22 (10): 488-490

Sorgdrager B, Tinnitus als beroepsziekte: melden en aanpak. TBV 2013; 21(4):189-190

Kramer SE
Hearing impairment, work, and vocational enablement.
International Journal of Audiology 2008; 47(Suppl. 2): S124-130.

Houben R, Sorgdrager B, Dreschler WA.
Lawaaibelasting en auditief functioneren van machinisten.
Amsterdam: Kenniscentrum Gehoor & Arbeid, 2007; Rapportnummer: G&A 07-01.
Een onderzoek in opdracht van de Nederlandse Spoorwegen.

Sorgdrager B, Kramer SE, Goverts ST en Dreschler WA (2006).
Auditieve eisen en functietesten.
Tijdschrift voor bedrijfs- en verzekeringsgeneeskunde 14(6): 275-277.

Sorgdrager B (2005).
Levend lawaai een beroepsrisico.
Tijdschrift voor bedrijfs- en verzekeringsgeneeskunde 13(3): 82.

Sorgdrager B.
Kan een slechthorende zwemonderwijzer zijn werk nog blijven doen?
Tijdschrift voor bedrijfs- en verzekeringsgeneeskunde 2007; 15(6): 266-267.