Richtinghoren test

Voor het dagelijks functioneren is ook de ruimtelijke oriëntatie op basis van geluid van groot belang. Dankzij de samenwerking van onze twee oren kunnen wij met grote nauwkeurigheid bepalen waar geluiden vandaan komen, het zogenaamde richtinghoren. Met behulp van een aantal luidsprekers, opgesteld in een halve of volledige cirkel, kan het vermogen tot richtinghoren in de kliniek worden getest. Uit willekeurige luidsprekers wordt geluiden aangeboden, waarna de proefpersoon aangeeft uit welke richting hij meent dat het geluid kwam. Een meer geavanceerde vorm van een richtinghorentest is eveneens ontwikkeld op de VUMC. Bij deze test worden permanent verschillende geluiden afgespeeld vanuit verschillende luidsprekers en is de opdracht om te letten op een telefoonbel die zich soms in de mix van geluiden bevindt. Hiervan moet de richting worden aangegeven. Door de meting uit te voeren met en zonder hoortoestellen kan worden bepaald in hoeverre het aanpassen van één of twee hoortoestellen bijdraagt tot herstel van richtinghoren.