Tinnitus als stoorzender

Een 45 jarige begeleiderster van een zorgvoorziening voor verstandelijk gehandicapten meldt zich op het spreekuur van de bedrijfsarts met ondraaglijke klachten van oorsuizen (tinnitus). Er is een duidelijke relatie met het werk. In een periode van vakantie heeft ze weliswaar oorsuizen, maar daar is prima mee te leven.

Op het werk nemen de klachten toe, vooral in diensten waar veel bewoners aanwezig zijn en er veel wordt geschreeuwd. Na zo’n dienst zijn de klachten ondraaglijk. Ze overweegt zich hierom ziek te melden. Audiologisch onderzoek laat een matig gehoorverlies zien, vooral in de frequenties van 3 kHz en hoger. Zij blijkt overgevoeligheid te zijn voor harde geluiden (hyperacusis). Spraak in ruistesten zijn nauwelijks gestoord. Zij ervaart zelf geen slechthorendheid. Er is een verleden met blootstelling aan luide muziek

Omschrijving
Gehoorschade door het werk veroorzaakt kan gehoorverlies tot gevolg hebben (H620) en verschijnselen zoals tinnitus (oorsuizen, H102). Voor beide gevolgen is een achtergronddocument en registratierichtlijn beschikbaar voor het melden van de schade als beroepsziekte (zie www.beroepsziekten.nl, B001 en B002). De registratierichtlijn corrigeert voor de leeftijd: hoe ouder hoe meer gehoorverlies is vereist om te voldoen aan de meldingscriteria. Bedrijfsartsen kunnen tinnitus melden als beroepsziekte als de oorzaak in het werk is gelegen en indien gemeten gehoorverlies niet voldoet aan de meldingscriteria. Als het gehoorverlies wel hoog genoeg is, geniet de melding ‘H620’ de voorkeur. Gehoorschade door lawaai treedt op bij frequenties tussen de 3000 en 6000 Hz. Het gehoorverlies leidt in rustige omgevingen nog niet tot slechthorendheid. Slechthorendheid treedt op als er omgevingsrumoer is en wanneer ook bij de lagere frequenties gehoorverlies is vastgesteld. Het gehoorverlies neemt toe met het ouder worden (presbyacusis).

Omvang van de problematiek
Beroepsslechthorendheid staat jaarlijks in de top drie van gemelde beroepsziekten en sinds het verschijnen van de registratie richtlijn ‘Tinnitus melden als beroepsziekte’ heeft het NCvB een forse toename van tinnitusmeldingen geregistreerd.