Toonaudiogram

In een toonaudiogram wordt vastgelegd hoe goed u tonen van verschillende luidheid en hoogte kan horen. Op het toonaudiogram wordt in een grafiek per toonhoogte (frequentie) aangegeven hoe luid de piepjes moeten zijn opdat u ze nog net kan horen. Deze waarnemingsdrempels worden weergegeven ten opzichte van de gemiddelde drempels van een groep normaal horende jonge mensen (= horizontale 0-lijn). De meest voorkomende verschuiving van de gehoordrempel wordt veroorzaakt door het toenemen van de leeftijd. Dit verschilt per geslacht.
 
In onderstaand figuur is voor mannen en vrouwen aangegeven wat de gemiddelde toondrempels zijn voor mensen van verschillende leeftijden. Horizontaal bovenaan staat de toonhoogte (frequency) vermeld in kiloHertz (kHz). Verticaal links staat de sterkte in decibel ten opzichte van normaalhorende jonge mensen (in Hearing level). Verticaal rechts staat de leeftijd in jaren. Uit de figuur kan je bijvoorbeeld afleiden dat een vrouw van 50 jaar gemiddeld 15 dB verlies zal hebben op 8 kHz, terwijl een man van 50 jaar gemiddeld 20 dB verlies zal hebben op 8 kHz.
De test wordt in een geluiddichte kamer afgenomen via een hoofdtelefoon en/of via een trilblokje. Vergelijking van deze metingen kan duidelijk maken wat de oorzaak is van uw hoorprobleem.
 
Toonaudiogram
 
Horizontaal bovenaan staat de toonhoogte/frequentie vermeld in kiloHertz (kHz). Verticaal links de sterkte in decibel (dB) ten opzichte van normaalhorende jonge mensen. De lijnen corresponderen met de gemiddelde verschuiving van de gehoordrempel voor vrouwen (links) en voor mannen (rechts) met het toenemen van de leeftijd (Spoor et al., 1966).