Verwijzen

Niet minder dan 1 miljoen mensen werken in teveel lawaai, 200.000 werknemers kampen met slechthorendheid. Beide groepen werknemers kunnen met complexe vragen terecht bij het kenniscentrum Gehoor en Arbeid van de PMA.  
 

Wie kunt u verwijzen?
Patiënten met vragen over gezondheidsproblemen die te maken hebben met auditieve eisen in het werk (communicatie, veiligheid, rijvaardigheid) en blootstelling aan overmatig geluid op de werkplek voor wie reguliere zorg geen oplossing biedt of zeer specialistische diagnostiek en begeleiding nodig is. Ook wanneer een uitspraak nodig is met betrekking totbepaling van de beroepsgebondenheid van de aandoening, arbeids(on)geschiktheid of in het kader van expertise-onderzoek kunt u bij de PMA terecht.   

Aanpak
Na aanmelding bespreekt de klinisch arbeidsgeneeskundige met de verwijzer vraagstelling en onderzoekstraject. Waar nodig bezoekt de klinisch arbeidsgeneeskundige de werkplek.  Spreekuur en advies hebben een multidisciplinair karakter, er kan worden samengewerkt met een audioloog, psycholoog, maatschappelijk werker, logopedist en/of klinisch arbeidsgeneeskundige. 

Resultaat

  1. Bepaling van de beroepsgebondenheid van een aandoening.
  2. Optimale technische revalidatie door gespecialiseerd audiologisch onderzoek.
  3. Advies over de werksituatie met suggesties voor werkplekinrichting, werkorganisatie en arbeidsomstandigheden. Dit leidt tot duidelijkheid over de functionele mogelijkheden van de slechthorende in de eigen of alternatieve werksituatie. Bovendien kan het advies leiden tot een gericht begeleidingstraject voor beter functioneren of re-integratie.
  4. Advies over de mentale belastbaarheid gerelateerd aan de slechthorendheid en begeleiding bij de psychosociale revalidatie. De slechthorende krijgt inzicht in hoe om te gaan met klachten als oververmoeidheid en oorsuizen.

 
Links
Auditieve eisen en functietesten B. Sorgdrager, S.E. Kramer, S.T. Goverts, W.A. Dreschler (artikel TBV SIG) 

Contact
Wilt u geen patiënt verwijzen, maar een specifieke inhoudelijke vraag stellen, of wilt u contact opnemen om bijvoorbeeld eerst te overleggen voordat u doorverwijst kan via de button bel me terug.
 
Verwijzen
De PMA werkt alleen op verwijzing van huisarts, medisch specialist, bedrijfsarts of verzekeringsarts. Als u meteen wilt verwijzen vul dan dit formulier in. Mocht u willen overleggen met één van onze consulenten vult u dan het “bel me terug” formulier in.

Tarieven
De kosten die verbonden zijn aan de verwijzing naar de PMA worden niet vergoed door de zorgverzekeraar. In de praktijk worden ze betaald door de werkgever of de arbeidsongeschiktheidsverzekeraars die hiervoor een offerte ontvangen.

Algemene tarieven vindt u in de tarievenlijst. Een offerte op maat volgt na overleg met de klinisch arbeidsgeneeskundige.

 

Dr B. Sorgdrager

Bedrijfsarts / klinisch arbeidsgeneeskundige

Drs J. G. Bakker

Bedrijfsarts / klinisch arbeidsgeneeskundige

Verwijzen naar Polikliniek Mens en Arbeid