Tinnitus

Tinnitus of oorsuizen is een klacht die relatief vaak (25-60%) voorkomt bij slechthorendheid. Ook kan tinnitus als symptoom aanwezig zijn zonder dat er schade aantoonbaar is. De klachten kunnen mensen
beperken in hun dagelijks functioneren. De klacht is zeer moeilijk te objectiveren.

Twee publicaties over dit onderwerp zijn:

Tinnitus 'een permanente stoorzender'
De invloed van tinnitus op het dagelijks functioneren en de kwaliteit van leven

Incidence of tinnitus, impaired hearing and musculoskeletal disorders among students enroled in academic music education - a retrospective cohort study