Werken met slechthorendheid

Slechthorendheid kan tot functioneringsproblemen leiden bij auditieve eisen zoals communicatie en horen van geluiden. Slechthorendheid door blootstelling aan lawaai is onherstelbaar. Een relevant deel van de beroepsbevolking heeft te maken met slechthorendheid en de kans op het ontwikkelen van slechthorendheid. Daarbij gaat het niet alleen om de betrokkene, maar vooral ook om de gevolgen voor zijn of haar omgeving en voor de werkgever. Psychische vermoeidheid is een veel voorkomende complicatie van slechthorendheid. 

In TBV is hierover het artikel 'Auditieve eisen en functietesten,' van Sorgdrager et al. (2006) verschenen.

Werknemers kunnen zelf hun gehoor testen:

www.oorcheck.nl